Belial

Belial [hebr.], biblijne imię na określenie zła lub przeciwnika Boga. W Starym Testamencie jest określeniem bezosobowego zła (np. w wyrażeniu „synowie, córki Beliala” — ludzie grzeszni, nieprawi). Pojawia się również w tekstach z Kumran w znaczeniu przeciwnika Jahwe oraz w Nowym Testamencie jako przeciwnik Chrystusa, także Szatan, wódz złych duchów.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.