Bereza Kartuska

Bereza Kartuska (Białoruś, biał. Biaroza Kartuzskaja) – miejscowość obecnie położona na Białorusi, przed wojną znajdowała się w granicach Polski. W Berezie Kartuskiej władze polskie założyły w 1934 r. obóz odosobnienia. Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie osób zagrażających spokojowi i porządkowi publicznemu zezwalało na przetrzymywanie w obozie podejrzanych osób przez okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na następne 3 miesiące bez wyroku sądowego, jedynie drogą nakazu administracyjnego. Pierwszymi więźniami obozu byli członkowie nacjonalistycznej polskiej organizacji Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) podejrzani o zorganizowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Więźniami Berezy byli głównie członkowie radykalnych organizacji politycznych: komuniści, ukraińscy nacjonaliści, ONR-owcy. Warunki w Berezie były bardzo ciężkie, więźniów bito i znęcano się nad nimi.

Hasło powstało w ramach projektu Anki Grupińskiej: Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polegający na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.