Bergen-Belsen

Bergen-Belsen – w latach 1943–1945 hitlerowski obóz koncentracyjny w Niemczech, na terenie gmin Bergen i Belsen, w pobliżu Hanoweru (Dolna Saksonia).

Utworzony w 1943 r. jako obóz przejściowy (dulag) dla Żydów z krajów europejskich. W 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny, w którym mordowano więźniów niezdolnych do pracy, pochodzących z innych obozów. W 1944 r. dokonano też z aliantami zachodnimi wymiany części więźniów żydowskich na internowanych Niemców lub zwolniono ich za opłatą (1 tys. dol. amerykańskich za osobę).

W sierpniu 1944 r. utworzono w Bergen-Belsen specjalny obóz dla Polek. Na przełomie 1944 i 1945 r. kierowano tam więźniów ewakuowanych z obozu w Oświęcimiu i innych obozów koncentracyjnych (wskutek głodu i epidemii w przepełnionym obozie od stycznia do kwietnia 1945 r. zmarło ok. 35 tys. więźniów).

Przez Bergen-Belsen przeszło 75 tys. więźniów różnych narodowości, zginęło 48 tys.. Istniał tu ruch oporu. 15.04.1945 obóz został wyzwolony przez wojska brytyjskie.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.