Bnej Akiwa

Bnej Akiwa (hebr. Synowie Akiwy) – właśc. Organizacja Młodzieży Religijno-Skautowej „Bnej Akiwa” – religijny syjonistyczny ruch młodzieżowy, młodzieżowa organizacja, będąca częścią partii Mizrachi. Powstał w Palestynie w 1922 roku. Pierwotnie celem ruchu były uczenie młodych religijnych Żydów pracy na roli i rzemiosła oraz pomoc w zdobywaniu przez nich miejsc pracy, które pozwoliłyby im zdobyć środki do życia. Ideały organizacji miały być realizowane w religijnym ruchu kibucowym Ha-Kibuc ha-Dati. Pierwszy samodzielny kibuc powstał w Palestynie w 1946 roku. W okresie międzywojennym ruch cieszył się dużymi wpływami w Europie Wschodniej. Jego członkowie brali udział w organizowaniu zbrojnego oporu żydowskiego w gettach. Po wojnie działacze uczestniczyli w formowaniu Brichy. Weszli w skład Ichudu wraz z Ha-Noar ha-Cijoni. W 1954 r. na konferencji założycielskiej, podczas której reprezentowani byli przedstawiciele 22 krajów, powstał ruch Światowego Bnej Akiwa. W 1966 r. ruch działał w 23 krajach z 32 tys. członków, w tym 21 tys. z Izrael.

Natalia Aleksiun

Tekst powstał na podstawie książki „Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon”, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.