Centralna Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (COZZPU)

Centralna Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (COZZPU), centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie. Powstała 1 czerwca 1925 r. z połączenia Zrzeszenia Polskich Pracowniczych Związków Zawodowych (zał. 1923) i Związku Pracowniczych Organizacji Zawodowych RP (zał. 1924). Po 1926 r. prorządowa.

Należała od Międzynarodowego Zrzeszenia Pracowników Umysłowych w Paryżu. W 1929 r. liczyła ok. 35 tys. członków. Kolejni prezesi: T. Hartleb, B. Małecki, S. Dabulewicz, sekretarze generalni: S. Dabulewicz, W. Szczepański. W 1932 r. weszła w skład Unii Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.