Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ)

Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ), działała w latach 1949–1980, naczelny organ Zrzeszenia Związków Zawodowych (ZZZ).

Kierowała działalnością i zarządzała funduszami związków zawodowych, reprezentowała je wobec władz państwowych i za granicą, zapewniała politykę, organizację i kadrową kontrolę związków zawodowych przez PZPR. Lokalnymi odpowiednikami CRZZ były Wojewódzkie Rady Związków Zawodowych, do 1975 r. działały także powiatowe, miejskie i dzielnicowe rady związków zawodowych. Przewodniczący A. Zawadzki (1949–1950), W. Kłosiewicz (1950–1956), I. Loga-Sowiński (1956–1971), W. Kruczek (1971–1980), J. Szydlak (II–VIII 1980), R. Jankowski (VIII–XII 1980);. W grudniu 1980 r., po wystąpieniu z ZZZ wszystkich związków zawodowych, zaprzestała działalności.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.