„Chłostra”

„Chłostra” – kryptonim Batalionów Chłopskich; utworzony od ich pierwotnej nazwy (Chłopska Straż, 1940–41), nadany przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, używany 1940–45 w korespondencji i rozkazodawstwie BCh oraz innych organizacji i instytucji podziemnych związanych z rządem RP na uchodźstwie. Pierwotnie nazwa „Chłostra” miała ukryć zbrojny charakter organizacji, wskazywać na jej zadania samoobrony terytorialnej i ochrony działaczy ludowych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.