Colloquium Charitativum 1645

Colloquium Charitativum 1645 (łac., „rozmowa przyjacielska”) – spotkanie katolików i protestantów (luteranie, kalwini i bracia czescy) w Toruniu zwołane z inicjatywy Władysława IV Wazy w celu przywrócenia jedności i zgody między wyznaniami. Wzięło udział 76 teologów, którzy zebrali się na 36 sesjach 28 VIII–21 XI 1645.

Colloquium Charitativum nie przyniosło rezultatów, jednak fakt, iż w dobie walk wyznaniowych w Europie różniący się w wierze wspólnie modlili się i poszukiwali zbliżenia, należy uznać za istotny etap w dziejach ekumenizmu.

 

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.