Cukunft

Cukunft (jid. Jugnt Bund „Cukunft” – Związek Młodzieży „Przyszłość”) – żydowska młodzieżowa organizacja oświatowa, założona w 1910 r. w Warszawie. Początkowo zrzeszała sympatyków Bundu i Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, od 1916 r. – organizacja młodzieżowa Bundu. Reaktywowana po II wojnie światowej, przygotowywała młodzież do życia i pracy w Polsce, kultywowała i rozwijała kulturę jidysz. Działała do 1948 r., gdy pod naciskiem komunistów Bund został włączony do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (formalnie styczeń 1949 r.).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.