Czerwona Pomoc w Polsce

Czerwona Pomoc w Polsce – organizacja powstała w 2. połowie 1924 r. jako Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom.

Od 1925 działała nielegalnie jako Czerwona Pomoc, podporządkowana KPP. Organizowała pomoc dla więźniów politycznych i ich rodzin, prowadziła akcje propagandowe przeciw rządowi i sądownictwu oraz na rzecz więzionych działaczy komunistycznych. Współdziałała z legalną Ligą Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w 1936 współorganizowała lewicowy Kongres Pracowników Kultury we Lwowie. Rozwiązana w 1938 r. wraz z KPP.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.