„Czytelnia dla Młodzieży”

„Czytelnia dla Młodzieży” – czasopismo społeczno-kulturalne, wydawane w latach 1860–61 we Lwowie; redaktor K. Cieszewski, przy współudziale L. Tatomira i B. Kalickiego; skupiało grono młodych twórców, głównie pisarzy i historyków zwanych przedburzowcami (m.in.: M. Bałucki, W. Łoziński, M. Romanowski, A. Szczepański, M. Szujski, J.K. Turski); pomimo młodzieżowej redakcji i takiegoż adresata osiągnęło wysoki poziom i objęło swym zasięgiem cały kraj, odgrywało istotną rolę w ruchu umysłowym lat 60. XIX w.; dobór artykułów hist., korespondencji, recenzji i utworów lit., kryjących łatwe do rozszyfrowania aluzje do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, miał na celu rozbudzenie nar. ducha w okresie przedpowstaniowym, a propagowana literatura realistyczna i tendencyjna zapowiadała nowy, pozytywistyczny jej model.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.