Czytelnia Starozakonnej Młodzieży Handlowej

Czytelnia Starozakonnej Młodzieży Handlowej – stowarzyszenie samopomocowe działające w Krakowie od 1883. Czytelnia, od pewnego czasu zwana polską, miała charakter postępowy i polonizatorski. Do I wojny światowej liczyła przeciętnie 150-250 członków; organizowano w niej wykłady, odczyty, kursy językowe. W pewnych okresach przewodzili jej znani polonofile krakowscy, m.in. W. Feldman i T. Epstein.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.