Gordonia

Gordonia – zaczęła działać jako ruch młodzieżowy w Palestynie. W czasie II wojny światowej członkowie Gordonii w Polsce brali udział w żydowskim podziemiu politycznym i oporze zbrojnym. Starano się stworzyć silny ośrodek w Warszawie, który mógłby następnie kierować działalnością w innych miastach. Prowadzono kuchnie ludowe, organizowano nielegalne nauczanie. Próbowano utrzymywać kontakt m.in. z Częstochową, Opocznem, Będzinem, Sosnowcem i Opatowem. Po zakończeniu II wojny światowej Gordonia wznowiła legalną działalność w Polsce; należała do He-Chaluc, stanowiąc w niej najsilniejszą organizację młodzieżową. Prowadziła ośrodki produktywizacyjne i kibuce. W 1947 r. Gordonia wraz z sekcją Nocham w 12 kibucach szkoliły 1023 osoby. 17 VII 1947 prawe skrzydło Poalej Syjon prawica połączyło się z Hitachdut, tworząc Żydowską Syjonistyczno-Socjalistyczną Partię Robotniczą Poalej Syjon Hitachdut w Polsce. Jednocześnie połączyły się organizacje młodzieżowe. Bardzo mała grupa z Droru przeszła jednak do Gordonii. Większa część połączyła się z organizacją młodzieżową Borochow Jugent tworząc Dror Borochow-Jugent. Gordonia oraz pozostałe syjon. organizacje młodzieżowe zostały rozwiązane decyzją MAP w 1949. Na początku lat 50. w Izraelu dążono do stworzenia jednolitego ruchu pionierskiego, czego wyrazem stało się powstanie Ichud ha-Bonim, w którego skład weszła Gordonia.

Natalia Aleksiun

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

– młodzieżowa organizacja syjonistyczna związana z partią Hitachdut. Powstała w 1923 roku w Galicji, ale wkrótce zdobyła zasięg ogólnoświatowy. Ideologia Gordonii opierała się na pismach Arona Dawida Gordona (1856-1922), który głosił kult pracy na roli i pracy kolektywnej. Dlatego podstawowym zadaniem członków Gordonii było tworzenie kibuców w Palestynie (pierwszy powstał w 1929 roku), a w diasporze – szkolenie rolnicze na hachszarach. Gordonia należała do ruchu He-Chaluc. Wydawała własną prasę, zakładała drużyny wzorowane na skautowych oraz kluby sportowe. Przed wojną na całym świecie Gordonia liczyła 40 tys. członków. Jej przywódcą w okresie międzywojennym był polski Żyd Pinchas Lawon (Lubianikier). W czasie wojny działała w konspiracji. Po wojnie Gordonia w Polsce prowadziła kibuce i przygotowywała młodzież do emigracji. Została rozwiązana w grudniu 1949 roku tak jak niemal wszystkie organizacje żydowskie.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.