Kohen

Kohen (hebr. kapłan) – męski potomek Aarona, pierwszego arcykapłana. Koheni pełnili głównie funkcje religijne i przewodzili ceremoniom w Świątyni Jerozolimskiej.

Wraz ze zburzeniem Świątyni ich rola została ograniczona. Obecnie mężczyźni należący do rodu kapłanów mają prawo odmawiania błogosławieństwa birkat ha-kohanim, w pierwszej kolejności wzywani są do czytania Tory w synagodze, celebrują uroczystość pidjon ha-ben (wykupu pierworodnego) oraz odmawiają dziękczynienie po posiłku. Nie mogą poślubić konwertytki ani rozwódki, nie wolno im znaleźć się w obecności zwłok, z wyjątkiem bliskich krewnych. Na cmentarzach wydzielony jest dla nich osobny kwartał.

Renata Piątkowska

Tekst powstał na podstawie książki „Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon”, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.