Kwartet Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie

Kwartet Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie – członkami byli: A. Ginsburg – I skrzypce, Joel Wigdorowicz – II skrzypce, A. Kriegel – altówka, L. Wajner – wiolonczela.

  • Fater, Jidisze muzik [pod Ginzburg Arie].
  • L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.