Makabi

Makabi (Makkabi) – Kluby Wszechświatowego Związku Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych „Makabi” były zakładane na ziemiach polskich od początku XX w., m.in. klub lwowski powstał w 1901 r., krakowski w 1907 r. (w okresie międzywojennym najważniejsza organizacja sportowa, zrzeszająca mniejszości narodowe w Polsce; w 1933 r. organizator ogólnoświatowej Makabiady zimowej w Zakopanem), warszawski w 1915. W 1930 r., podczas zjazdu Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych, postanowiono połączyć „Makabi” z Żydowską Radą Wychowania Fizycznego i utworzyć jeden Oddział Polski WZŻTGS „Makabi” o silnym zabarwieniu syjonistycznym. W 1931 r. do oddziału należało 241 klubów z 45 tys. zawodników. W „Makabi” były zrzeszone wszystkie młodzieżówki syjonistyczne. „Makabi” organizował liczne imprezy sportowe, w tym tzw. Makabiady, defilady, szkolenia instruktorskie, kolonie dla dzieci, posiadał własne biblioteki, chóry, orkiestry oraz fundusz dla osadnictwa w Palestynie Kfar ha-Makabi.

 

Hasło powstało w ramach projektu „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce”, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń. © Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.