Mełamed

mełamed [hebr.] – nauczyciel domowy wprowadzający chłopców żydowskich w zasady judaizmu, później nauczyciel w szkole religijnej – chederze.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.