„Miesięcznik Literacki i Artystyczny”

„Miesięcznik Literacki i Artystyczny” - czasopismo kult.-lit., wyd. 1911 w Krakowie; wydawca A. Ripper, red. J.H. Retinger; poświęcone literaturze i sztuce, skupiało uwagę zwł. na literaturze modernist.; prezentowało m.in. utwory z zakresu pol. poezji (J. Kasprowicza, B. Leśmiana, L. Staffa, M. Wolskiej) i prozy (W. Orkana, W. Sieroszewskiego, K. Tetmajera i A. Struga), a także przekłady z literatur obcych (poemat W. Whitmana Śpiew z otwartego gościńca, dramat J. Zorrilli Don Juan, powieści w odcinkach — Ciasna brama A. Gide’a i Tragedia florencka O. Wilde’a). Zamieszczano także korespondencje, przeglądy czasopism zagr., sprawozdania z pol. wydarzeń muz. i teatr.; w każdym numerze ukazywały się szkice o charakterze polemicznym F. Jasieńskiego (Manggha). Wysoki poziom graf. pisma był zasługą K. Sichulskiego, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.