Milicja Ludowa Robotniczej Partii Polskich Socjalistów

Milicja Ludowa Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (ML RPPS) - konspiracyjna organizacja zbrojna utworzona III 1943 (do IV 1943 pod nazwą Milicja Lud. Pol. Socjalistów); zorganizowana z części Formacji Bojowo-Milicyjnych Pol. Socjalistów, która nie weszła do Socjalist. Organizacji Bojowej; kierowana przez Wydział Wojsk. RPPS, kierownik — J. Mulak („Franciszek”); prowadziła dywersje i sabotaż, gł. w przemyśle i na kolei; działała gł. w Warszawie; komendanci gł.: W. Andrzejczak („Antek”), E. Pietrzyński („Maks”), S. Dobiszewski („Bolesław”); IV 1943 weszła w skład PAL na zasadach autonom.; 1944 część ML RPPS (po rozłamie w partii) przeszła do AL.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.