„Młodość” (1898–1900)

„Młodość” - akademicki miesięcznik społ.-polit., wyd. 1898–1900 w Krakowie, z filią we Lwowie; organ postępowego ugrupowania młodzieżowego Zjednoczenie, redagowany w Krakowie przez H. Friedberga, W. Rogosza, H. Ungera, we Lwowie — przez L. Staffa, M. Borowskiego, A.S. Muellera, O. Ortwina; poświęcona gł. problemom ludzi młodych, na płaszczyźnie polit. próbowała łączyć marksizm z nietzscheanizmem, w dziedzinie lit. preferowała modernizm; po opublikowaniu 8 numerów pismo przybrało charakter artyst.-lit., a redakcję objęli: J. Bukowski, E. Leszczyński, J. Pietrzycki; wśród współprac. m.in.: J.A. Kisielewski, T. Miciński, W. Orkan, S. Przybyszewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.