Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy (OWZJ)

Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy (OWZJ), zw. też Związkiem Jaszczurczym  organizacja wojsk. grupy „Szańca”, wojennej kontynuacji ONR, powołana X 1939 w Warszawie przez W. Marcinkowskiego, T. Salskiego i O. Wawrzkowicza; celem działania była walka o granice na Odrze i Nysie Łużyckiej, przyłączenie Prus Wsch. do Polski i przejęcie władzy w wyzwolonym kraju w drodze „przewrotu narodowego”; prowadziła działalność wywiadowczą i propagandową (pisma: „Szaniec”, „Naród i Wojsko”, „Na Zachodnim Szańcu”); komendant gł. — por. W. Marcinkowski („Jaxa”, „Szymkiewicz”); dzieliła się na okręgi (14) i powiaty oraz wydzieloną Komendę Ziem Zach. — Pomorze, Wielkopolska i Śląsk; OWZJ liczyła 5–10 tys. czł.; od IX 1942 współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.