Orkiestra Braci Auber w Tarnowie

Orkiestra Braci Auber w Tarnowie – założona w poł. XIX w. przez Leona Aubera. Po śmierci Leona w 1888 kierownictwo orkiestry objął jego syn Arnold, skrzypek, flecista i klarnecista. Pierwotnie 6-osobowy zespół grający na weselach, balach, w lokalach i ogródkach rozrywkowych, powiększył się do 15 instrumentalistów i do repertuaru włączył obok utworów salonowych także odpowiednio adaptowane popularne utwory symfoniczne. Spośród braci Auberów, którzy w ciągu lat grali w orkiestrze, wyróżnili się Jakub, skrzypek, Salomon, wiolonczelista i dyryg. orkiestry oraz jego następca na tym stanowisku – skrzypek, Maurycy. Zespół istniał do 1939. Grywał latem w Iwoniczu-Zdroju.

Informacje rodziny.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.