„Panteon”

„Panteon” – miesięcznik nauk.-społ.-lit., wyd. 1907–08 w Paryżu; redaktor i wydawca J. Wasercug (J. Wasowski); pismo postępowej pol. młodzieży akademickiej; zamieszczało wolnomyślicielskie artykuły, których autorami byli najczęściej I. Moszczeńska, L. Belmont, L. Kulczycki, a także sam Wasercug. Drukowało przeglądy krajowe i zagraniczne, studia, m.in. S. Brzozowskiego (Religia i społeczeństwo, Stanisław Wyspiański), W. Nałkowskiego (Nowy siewca burzy, O duszę młodzieży) i utwory lit. (K. Wroczyńskiego, F. Mirandoli, B. Winawera); wśród najbliższych współpracowników byli J. Huzarski i H. Lukrec.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.