Polska Rzeczpospolita Ludowa

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego, wprowadzona przez konstytucję z 1952 roku, zniesiona w 1989.

Potocznie określa się tak cały okres powojennej historii Polski do 1989 roku, kiedy Polska znajdowała się w bloku państw satelickich ZSRR, a dominującą rolę wewnątrz państwa odgrywała partia komunistyczna, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). Formalnie PRL posiadała struktury demokratyczne: sejm, rząd, wybory powszechne, faktycznie w wyborach brała udział tylko PZPR i dwie zależne od niej partie: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) i Stronnictwo Demokratyczne (SD).

Polska była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) i Układu Warszawskiego. Wyróżnia się kilka głównych okresów w historii PRL: okres przejściowy 1944-1948, okres stalinizmu 1948-1956, okres rządów Władysława Gomułki 1956-1970, okres rządów Edwarda Gierka 1970-1981, okres stanu wojennego 1981-1983, i okres schyłkowy 1983-1989. Okres PRL zakończyły obrady „okrągłego stołu”, w czasie których PZPR przekazała część władzy opozycji tworzącej ruch NSZZ „Solidarność”.

 

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.