„Prawda”

„Prawda”  konspiracyjne czasopismo społ.-kult., wyd. 1942–44 w Warszawie przez katol. organizację Front Odrodzenia Polski; zamieszczało materiały eseistyczne, publicystykę dotyczącą bieżącej problematyki; łącznie ukazało się 20 zeszytów oraz 10 dodatków problemowych; wśród autorów m.in. Z. Kossak-Szczucka, J. Dobraczyński, W. Bartoszewski; redaktor nacz. Z. Kossak-Szczucka, W. Bieńkowski, S. Cieślak.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.