„Przegląd Polski” (1946–1949)

„Przegląd Polski”  emigr. miesięcznik, wyd. 1946–49 w Londynie; poświęcony problematyce polit., społ., kult. i gosp.; zamieszczał informacje o sytuacji w Polsce oraz życiu polit. i kult. emigracji powojennej, także kronikę wydarzeń, informacje o nowościach wydawniczych ukazujących się poza krajem w formie bibliograficznej; dział Dokumenty; jeden z najlepszych miesięczników wyd. poza Polską po 1945, zlikwidowany z powodów finansowych; redaktor nacz. J. Kisielewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.