„Przewodnik Naukowy i Literacki”

„Przewodnik Naukowy i Literacki” – dodatek miesięczny do „Gazety Lwowskiej”, wydawany 1873–1919 (z przerwą 1915–16) we Lwowie.

Założyciel i pierwszy redaktor Władysław Łoziński, 1883–19 A. Krechowiecki, 1919 S. Rosnowski; pismo nauk. poświęcone gł. zagadnieniom hist. oraz historycznolit., interesowało się też m.in. historią sztuki, pedagogiką, psychologią, naukami społ.; w gronie współpracowników: M. Bobrzyński, W. Kętrzyński, K. Liske, P. Chmielowski, A. Małecki, J. Tretiak.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.