Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (RPPS)

Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (RPPS)  – partia polit. utworzona IV 1943 w wyniku przekształcenia organizacji Polscy Socjaliści; RPPS negatywnie oceniała politykę rządu RP na uchodźstwie, Delegatury Rządu RP oraz PPS-WRN, odrzucała współpracę z PPR.

Opowiadała się za utworzeniem po wyzwoleniu kraju rządu lud. i przeprowadzeniem socjalist. reform społecznych; organizacja bojowa Milicja Ludowa Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, IV 1943 weszła w skład Polskiej Armii Ludowej. W XI 1943 RPPS współtworzyła Naczelny Komitet Ludowy Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych i Socjalistycznych, a II 1944 Centralizację Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych; przewodn. RPPS P. Gajewski.

W XII 1943 opozycyjna grupa działaczy (E. Osóbka-Morawski, S. Szwalbe), podjęła współpracę z PPR; KC RPPS wydalił z partii Osóbkę-Morawskiego, odrzucając współpracę z komunistami zmienił nazwę partii na PPS-Lewica; organy prasowe: „Robotnik” (1944 wyd. odrębnie przez obydwa odłamy), „Barykada Wolności”.

W VII 1944 przedstawiciele RPPS uczestniczyli w powołaniu PKWN; IX 1944 RPPS współtworzyła tzw. Odrodzoną PPS, która przyjęła tradycyjną nazwę PPS; próby podjęcia legalnej działalności przez inne nurty zakończyły się niepowodzeniem, a niektórzy działacze zostali uwięzieni.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.