„Scena Polska”

„Scena Polska”  czasopismo teatr., wyd. (1919–26, 1929–32 i 1936–38) w Warszawie z inicjatywy Związku Artystów Scen Pol.; ukazywało się z różną częstotliwością (miesięcznik, kwartalnik, dwutygodnik); w skład komitetu redakcyjnego w różnych latach wchodzili m.in.: J. Kochanowicz (inicjator pisma), J. Kotarbiński, A. Zelwerowicz, M. Orlicz (redaktor nacz. od 1922), W. Zawistowski (redaktor nacz. 1924–26), T. Terlecki (redaktor nacz. 1937–39), J. Krzyżanowski, M. Rulikowski, L. Schiller; w okresie międzywojennym było najważniejszym czasopismem dotyczącym zagadnień dramatu i teatru; zajmowało się m.in. sprawami organizacyjnymi ZASP, estetyką i krytyką teatru współcz. (m.in. przeglądy wydarzeń teatr., czasopism oraz wydawnictw teatr. pol. i obcych, systematyczne publikacje ogólnopol. repertuaru teatrów), zamieszczało rozprawy z historii i teorii teatru.

S. Marczak-Oborski „Scena Polska” i inne wydawnictwa ZASP-u, „Pamiętnik Teatralny” 1968 z. 3.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.