Seminarium Sary Schenirer

Seminarium Sary Schenirer: instytucja kształcąca nauczycielki dla religijnych żeńskich szkół żydowskich założona w 1927 roku. Sara Schenirer (1883-1935) pochodziła z ortodoksyjnej rodziny o tradycjach rabinackich, uzyskała dla swej edukacyjnej działalności poparcie Agudy oraz cadyka Rokeacha z Bełza. Zakładane przez nią szkoły Beit Jaakow od 1917, kursy wieczorowe dla kobiet i seminarium miały na celu szerzenie oświaty wśród dziewcząt z domów religijnych.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.