„Sfinks”

„Sfinks”  miesięcznik lit.-artyst. i nauk., wyd. 1908–17 w Warszawie; redagowany przez W. Bukowińskiego (do 1914), W. Kłyszewskiego (1914–16), A. Popławskiego (1916–17); reprezentował poglądy inteligencji związanej z obozem niepodległościowym, starał się o podniesienie poziomu kultury umysłowej i artyst. społeczeństwa; próbował przeciwdziałać atmosferze zniechęcenia po upadku rewolucji 1905; podejmował problematykę społ., występował przeciw antysemityzmowi i polityce ugodowości wobec zaborcy; interesował się sprawami kultury i literatury; zamieszczał utwory przedstawicieli pozytywizmu (M. Konopnicka, E. Orzeszkowa, A. Świętochowski) i Młodej Polski (J. Kasprowicz, S. Wyspiański, T. Miciński); w skład redakcji wchodzili m.in.: I. Matuszewski, I. Chrzanowski, E. Abramowski, S. Żeromski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.