„Skamander”

„Skamander” – miesięcznik poet., wyd. 1920–28 i 1935–39 w Warszawie. Pismo założyła grupa poetów Skamander, wydawcą i redaktorem był M. Grydzewski (do 1922 redaktor W. Zawistowski);

Pismo w założeniu eklektyczne, w praktyce w pierwszym okresie upowszechniało twórczość czołowych skamandrytów i poetów z ich kręgu, lansowało młodych naśladowców; od 1935 nie miał „S.” charakteru pisma grupy lit., uwzględniając szerzej twórców uprzednio pomijanych (np. B. Leśmiana), a w pewnym zakresie także przedstawicieli innych ugrupowań lit. (np. Żagarów); równocześnie zmienił nieco profil, stając się specjalistycznym miesięcznikiem literackim drukującym również rozprawy historyczno- i teoretyczno-lit., np. K.W. Zawodzińskiego; poza poezją wiele uwagi poświęcał „S.” prozie i dramatowi; w dziale przekładów dominowała literatura klas. oraz poezja fr. i ros. symbolizmu; współpracowali m.in.: W. Broniewski, W. Gombrowicz, B. Schulz, S.I. Witkiewicz.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.