„Słowo Żydowskie — Dos Jidisze Wort. Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny”

czasopismo wyd. od 1992 w Warszawie, w języku pol. i jidysz, jako kontynuacja tyg. „Fołks-Sztyme”; publikacje pisma obejmują tematy krajowe i zagraniczne związane z życiem Żydów, artykuły hist., eseje z dziedziny kultury i nauki, tradycji oraz aktualną kronikę wydarzeń; red. A. Rok; nakład 1,3 tys. egz. (1999).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.