„Socjal-Demokrat, Der”

tygodnik wychodzący 1905-1907 w Krakowie (w jidysz), organ ŻPSD. Pismo redagowali kolejno H. Grossman i A. Spanlang.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.