Stowarzyszenie wzajemnej pomocy pracowników przemysłowo-handlowych wyznania mojżeszowego w Warszawie

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy pracowników przemysłowo-handlowych wyznania mojżeszowego w Warszawie – powstało w 1856 jako Bractwo Subiektów Handlowych, upadło i ponownie zostało zorganizowane w 1867 jako Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Subiektów Handlowych Wyznania Mojżeszowego. Ostatnia zmiana nazwy nastąpiła w 1899. Jednym z celów stowarzyszenia było organizowanie wieczorów muz. Brali w nich udział głównie amatorzy, ale także i wielu znanych artystów. W 1887 powstały chór i orkiestra zorganizowane przez G. Levego. W 1899 powstał przy towarzystwie chór amatorski pod dyr. N. Piekara. Działało do 1903.

L. Marek, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Subiektów (Pracowników) Handlowych Wyznania Mojżeszowego (1882–1903), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1969 nr 70.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.