Studencki protest w marcu 1968

Studencki protest w marcu 1968: 4 marca 1968 roku minister oświaty ogłosił decyzję o usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego dwóch studentów: Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Studenci ci kilka tygodni wcześniej przedstawili korespondentowi prasy francuskiej relację z rozbicia 1 lutego przez milicję demonstracji młodzieżowej protestującej przeciwko zakazowi wystawiania sztuki „Dziady” (XIX-wieczny silnie antyrosyjski dramat romantyczny) w Teatrze Narodowym. 8 marca 1968 studenci zwołali wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwalili rezolucję, w której domagali się przywrócenia Michnikowi i Szlajferowi praw studenckich oraz umorzenia postępowania karnego wobec aresztowanych uczestników demonstracji z 1 lutego. W czasie wiecu na teren Uniwersytetu wdarły się oddziały milicyjne i tzw. aktywu robotniczego, które zaczęły okładać studentów pałkami, rozpędzając wiec. Następnego dnia odbył się wiec solidarnościowy na Politechnice Warszawskiej, również zaatakowany przez milicję. W kolejnych dniach wiece takie zwołano w kilku dużych ośrodkach akademickich. Około 1600 spośród zatrzymanych studentek i studentów wydalono z uczelni, 350 aresztowano, wielu chłopców wcielono do wojska. Zwalniano z pracy również solidaryzujących się ze studentami wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego i innych szkół wyższych w Polsce.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.