Szabasowe świeczniki

stojące żyd. świeczniki kultowe, zapalane w szabat; używane zamiast lampek szabasowych po rozpowszechnieniu się świec, zazwyczaj wieloramienne, często z inskrypcjami; pol. typ ś.sz. (zw. też krak.) jest 2–5-ramienny, ma trzon tralkowy oraz ażurowe ramiona, dekorację roślinną, zoomorficzną; w XIX w. także wyobrażenie orła; ś.sz. bywają również wytwarzane jako wiszące, podsufitowe; wykonywane najczęściej z brązu lub mosiądzu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.