Tałes

Tałes – w liturgii żydowskiej szata (szal) dorosłych mężczyzn w czasie modlitwy i uroczystości kultowych; czworokątny płat tkaniny wełnianej lub jedwabnej, zakończony na 4 rogach frędzlami (zwanymi cyces, hebr. cicit), z atarą na dłuższym boku i naszytymi niekiedy 2 czarnymi pasami; przyjął się także zwyczaj chowania w tałesie zmarłych mężczyzn.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.