Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD): stowarzyszenie opiekuńczo – wychowawcze. Zostało założone w 1911 roku w Krakowie m.in. przez B. Bobrowską, późniejszą długoletnią przewodniczącą. Organizowało domy sierot, przychodnie, świetlice i szkoły. Przed II wojną światową Towarzystwo działało jedynie w regionie krakowskim. Dopiero w 1949 roku po połączeniu z Robotniczym TPD i Chłopskim TPD stało się organizacją ogólnopolską. Obecnie TPD ma bardzo szeroki zakres działalności: organizuje placówki wychowawcze, poradnie psychologiczne, ośrodki rehabilitacyjne, świetlice, ośrodki adopcyjne, opieki zdrowotnej, pomocy dla niepełnosprawnych, a także prowadzi prace badawcze w dziedzinie pedagogiki.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.