„Tygodnik Wileński”

„Tygodnik Wileński”  czasopismo nauk.-lit., wyd. 1815–22 w Wilnie (od 1818 dwutygodnik); zainicjowany przez J. Lelewela (redaktor do 1816, współpracownik do 1818), następnie był redagowny kolejno przez: M. Balińskiego, I. Szydłowskiego, M. Olszewskiego; związany z Towarzystwem Szubrawców; w kwestiach estetycznych i lit. reprezentował orientację klasycyst.; w „T.W.” debiutowali m.in.: A. Mickiewicz, J. Korzeniowski i A.E. Odyniec; wśród współpracowników m.in.: L. Borowski, R. Korsak, T. Massalski, T. Narbutt, Jędrzej Śniadecki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.