„Völkischer Beobachter”

„Völkischer Beobachter” – niem. dziennik nazistowski; zał. 1887 jako „Münchener Beobachter”, 1920 nabyty przez NSDAP i wyd. pod zmienioną nazwą; organ NSDAP, od 1933 na pół oficjalny organ rządowy III Rzeszy, 1945 zlikwidowany; redaktor: D. Eckart (1921–23), A. Rosenberg (1923–37), W. Weiss (od 1938); nakład: 1924 — 4 tys., 1932 — 12 tys., 1934 — 336 tys., 1941 — 836 tys.; liczne dodatki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.