Zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy

zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy – 14 marca 1939 roku Słowacja proklamowała niepodległość, czyli oderwanie się od Czechosłowacji. Dzień później wojska niemieckie wkroczyły do Czech. Hitler zmusił prezydenta Czech Emila Hachę do podpisania dokumentu o powstaniu Protektoratu Czech i Moraw, uzależnionego całkowicie od Niemiec państwa czeskiego.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.