Związek Czynu Zbrojnego (ZCZ)

Związek Czynu Zbrojnego (ZCZ) – konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona XI 1939 w Warszawie; do II 1940 pod nazwą Grupa A; założycielem i komendantem gł. był podpułkownik F. Znamirowski („Profesor”, „Witold”); ZCZ działał w Warszawie oraz południowej i centralnej Polsce (okręgi: Kielce, Kraków, Lublin, podokręgi: Nowy Sącz, Łódź, Częstochowa); 1940 liczył kilka tys. członków; prowadził m.in. wywiad; wchodził w skład CKON, następnie współtworzył Kom. Porozumiewawczy Organizacji Niepodległościowych, współpracował z Organizacją Wojsk. „Longinusa”, a od IV 1940 — z Gwardią Obrony Nar.; część organizacji połączyła się z Pol. Organizacją Wolności „Znak”; IX 1940 ZCZ współtworzył Konfederację Narodu, później Konfederację Zbrojną (1941 wcielony do ZWZ-AK).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.