Związek Narodowy

Związek Narodowy  organizacja polit., zał. 1910 w Poznaniu przez ziemiańskich konserwatystów (neokonserwatyści) w celu przeciwstawienia się antyniem. polityce ND; głosił hasła jedności nar. społeczeństwa wielkopol. pod sztandarami neokonserwatystów, bronił nar. praw pol.; organizacja działała do 1914; liczba czł. — ponad 400 osób; prezes rady — A. Żółtowski, prezes zarządu — J. Drwęski; organ prasowy — mies. „Przegląd Wielkopolski” (wychodził do 1914).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.