„Życie Warszawy”

„Życie Warszawy” – dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do pocz. lat 90. w Warszawie. Wbrew tytułowi, gazeta aspirująca do miana ogólnokrajowej, zamieszczała serwis informacyjny z kraju i ze świata, publicystykę dotyczącą spraw polit., w wymiarze krajowym i międzynar., kierowała uwagę ku problematyce kult. (m.in. publikowany od 1955 cotygodniowy felieton lit. J. Iwaszkiewicza), szczególną uwagę poświęcała problematyce warszawskiej (m.in. felieton Warszawskie pożegnania J. Kasprzyckiego); 1956–89 uchodziła za gazetę dysponującą pewną niezależnością, choć realizowała bieżące zadania propagandowe; dodatki „Życie i Nowoczesność” (zał. 1970), „Życie i Świat”, „Kultura i Życie”, „Historia i Życie”; wyd. regionalne („Życie Radomskie”, „Życie Częstochowskie”).

Po 1989 ewoluowała od modelu dziennika polit. o zabarwieniu prawicowym, dostrzegalnego zwł. za czasów kierowania redakcją przez T. Wołka, ku konwencji pisma koncentrującego uwagę na problematyce miejskiej, od pocz. XXI w. regionalny dziennik informacyjny o charakterze warsz.; red. nacz.: W. Borowski (1944–51), H. Korotyński (1951–72), R. Wojna (1972–73), B. Roliński (1973–80), Z. Morawski (1981–86), A. Howzan, od 1989 K. Wóycicki (1990–93), T. Wołek (1993–95), A. Chećko (1996–97), A. Urbański, A. Bober (1997–98), M. Zagórski (1999–2003), U. Sumacz-Imielińska, od 2004 — A. Załucki, T. Sobiecki; nakład (2000), ok. 30 tys. egzemplarzy.

  • Korotyński H.,Trzy czwarte prawdy, Warszawa 1987.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.