Żydowska Partia Ludowa w Polsce

Żydowska Partia Ludowa w Polsce, Jidisze Fołkspartaj (JFP) – partia polit. zał. 1917 w Warszawie jako organizacja obozu żydowskiego; działała głównie w byłym zaborze rosyjskim; liberalna, uznawała Żydów za odrębny naród, domagając się autonomii narodowo-kulturowej; pozostawała w konflikcie z żydowskimi ugrupowaniami religijnymi (jako partia świecka), z socjalistami i syjonistami (odrzucała ideę powrotu Żydów do Palestyny); w wyborach parlamentarnych 1919 r. uzyskała 2 mandaty, w 1922 r. 1 mandat, w 1928 r. 1 mandat senatorski; w latach 30. XX w. wpływy partii zmalały; przywódca — Noach Pryłucki; organ prasowy — dziennik „Der Moment”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.