Żydowski Chór Akademicki „Knor” we Lwowie

Żydowski Chór Akademicki „Knor” we Lwowie – powstał w 1903. Jego pierwszym dyrygentem był Jan Gall. Od 1912 prowadzili chór m.in.: Leon Dicker, dr M. Sokaler, Aleksander Ehrlich oraz inż. Oswald Wendel.

Plohn, Muzyka.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.