Żydowski Instytut Naukowy

Żydowski Instytut Naukowy, jidysz Jidyszer Wisenszaftlicher Institut (JIWO) – świecki żydowski inst. nauk., z siedzibą w Wilnie, utworzony 1925 (miał oddziały w Warszawie, Berlinie i Nowym Jorku); dystansował się od syjonizmu, publikował swe prace w języku jidysz; gromadził dokumenty, materiały i eksponaty dotyczące życia Żydów, tworząc bibliotekę i archiwum, prowadził badania etnogr., hist., socjol., ekon., filol.; w pracach JIWO brali udział m.in. Sz. Dubnow, J. Szacki, N. Pryłucki; od 1935 kształcił nowych pracowników nauk.; publikował książki i czasopisma („Bleter fun JIWO”, „Fiłołogisze szriften”); obecnie większość jego zbiorów znajduje się w Institute for Jewish Research w Nowym Jorku.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.