Żydowski Komitet Narodowy (ŻKN)

Żydowski Komitet Narodowy (ŻKN) – porozumienie organizacji polit., utworzone X 1942 w getcie warsz. przez lewicę syjonistyczną i PPR XII 1942 wspólnie z Bundem powołał Komisję Koordynacyjną i utworzył Żydowską Organizację Bojową; ŻKN współpracował z Delegaturą Rządu RP na Kraj i AK.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.