Żydowskie Konserwatorium Ludowe

Żydowskie Konserwatorium Ludowe – zorganizowane w 1922 w Wilnie w ramach działalności Żydowskiego Tow. Artystycznego (Jidische Kunst Gezelszaft). Kierownikiem Konserw. był E. Małkin. Wkrótce szkoła została zamknięta przez władze.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.